Home Search

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z komentarzem

„Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z komentarzem” to nowatorska książka dostępna w formie elektronicznej (pdf) już w ciągu 24h.

Porusza aktualny w każdej polskiej gminie temat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, obrazując to zagadnienie praktycznymi przykładami. Praktyczny walor publikacji przejawia się również we wzorach dokumentów niezbędnych w realizacji zwrotu podatku akcyzowego.

Z książce nie tylko o tym, jak obliczyć kwotę zwrotu podatku w ramach rocznego limitu, ale przede wszystkim o tym, komu zwrot podatku jest należny i kim jest producent rolny. Publikacja została podzielona na trzy rozdziały. W rozdziale I scharakteryzowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W rozdziale II omówiono poszczególne artykuły ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W rozdziale III wskazano zasady składania wniosku o dotację na zwrot podatku akcyzowego oraz składania sprawozdań z rozliczenia dotacji.

W publikacji odpowiedzi m. in. na pytania:
  • Czy dzierżawca użytków rolnych jest producentem rolnym, któremu przysługuje zwrot podatku akcyzowego?
  • Kto może być producentem rolnym w przypadku śmierci właściciela użytków rolnych?
  • Jak dokonać adnotacji potwierdzającej przyjęcie faktury do zwrotu podatku, w przypadku dołączania do wniosku kopii faktury?
  • Czy faktury wystawione na innego współposiadacza niż wnioskodawca stanowią podstawę do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego?
  • Czy w trakcie roku można zwiększyć limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego?
  • Jak wydać decyzję o zwrocie podatku akcyzowego, jeżeli producent rolny posiada użytki rolne na terenie jednej gminy, a siedzibę stada na terenie drugiej gminy?
Dane techniczne: plik pdf, format B5, ponad 100 stron, 31 przykładów, 11 wzorów dokumentów.

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator Kraków

ISBN 978-83-951447-1-4
Do pobrania fragment ze spisem treści i wykazem wzorów dokumentów.

Cena 89 zł brutto

Zakup w sklepie: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Zwrot-podatku-akcyzowego-producentom-rolnym-z-komentarzem/100

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *