Home Search

Książka ze zniżką

Już od najbliższego poniedziałku – 3 lutego producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ciągu trzech ostatnich dni, które pozostały do tego terminu można uzyskać ponad 25 % rabat na zakup książki „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z komentarzem”. Książka w cenie 65 zł w miejsce 89 zł do nabycia: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Zwrot-podatku-akcyzowego-producentom-rolnym-z-komentarzem/100 Ponad 25 % rabat zostanie przyznany

Data na fakturze zakupu oleju napędowego

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego producent rolny zobowiązany jest dołączyć faktury dokumentujące zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, o czym stanowi art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dla celów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego istotna jest data sprzedaży (data dostawy) umieszczona na fakturze. Elementy,

Jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku

Dokładnie za 2 tygodnie, tj. 2 września 2019 r. mija ostatni dzień składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zgodnie z art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli koniec terminu tj. 31 sierpnia przypada w sobotę, to koniec terminu przesuwa się na następny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy, czyli w roku 2019 na 2 września 2019 r. Złożenie wniosku po dniu 2 września 2019 r. skutkuje decyzją odmowną